e-mail
Trianval vzw
 

Over Trianval

Een maatwerkbedrijf te Wetteren.

Een sociaal economisch bedrijf met meer dan 250 werknemers dat uitgegroeid is tot een modern industrieel toeleveringsbedrijf.

Trianval verschaft zinvol en lonend werk aan aan werkwillige personen met een arbeidsbeperking die tijdelijk of definitief niet in een normaal economisch circuit terecht kunnen, waarbij personen met een lichamelijke, zintuiglijk of mentale beperking de prioritaire doelgroep vormen.

Het uiteindelijke doel is de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking met het oog op hun verbeterde integratie in en participatie aan de maatschappij. De arbeid staat dus centraal.

Trianval voorziet in doelmatige begeleiding die mogelijkheid tot professionele aanpassing en bevordering nastreeft en die, in de mate van het mogelijke, doorstroming naar het gewone bedrijf helpt realiseren.