e-mail
Trianval vzw
 

Voorwaarden tot tewerkstelling

De aanwervingsprocedure verloopt verplicht via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Je hebt recht op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf:

Aanwervingsprocedure

Omkadering

Trianval beschikt over een professionele omkadering. We zijn er op gericht om de werknemers zo goed mogelijk te begeleiden in het arbeidsproces. Dagelijks is er met dat doel een productievergadering met de directeur, het managementteam en de werkleiding.

De dienst sociaal beleid van Trianval staat open voor problemen die verband houden met de tewerkstelling van de werknemer. Deze dienst wordt waargenomen door een maatschappelijk assistente en een ergotherapeut. Daarnaast bieden zij ook hulp bij psychosociale problemen. Er is een nauwe samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en met andere hulpverlenende instanties. In overleg met de betrokken werknemer kan er indien nodig doorverwezen worden naar een gespecialiseerde dienst.

 

Dienst sociaal beleid

De dienst sociaal beleid staat open voor problemen die verband houden met de tewerkstelling van de werknemer en problemen van psychosociale aard. Deze dienst wordt waargenomen door een ergotherapeut - preventieadviseur en een maatschappelijk assistente. Er is een nauwe samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en met andere hulpverlenende instanties. In overleg met de betrokken werknemer kan er zo nodig worden doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst. In samenwerking met het Comité Preventie en Bescherming gaat veel aandacht naar veiligheid, gezondheid en hygiëne.