Duurzaam ondernemen

Beleidsverklaring duurzaam ondernemen

Trianval vzw is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij. Het uitvoeren van de activiteiten gebeurt daarom steeds met respect voor het milieu, de veiligheid, de gezondheid en welzijn van de werknemers, de eigenheid van de medewerkers, de waardering van stakeholders, de vereisten en noden van onze samenleving. Bij het maken van beleidskeuzes wordt in Trianval rekening gehouden met de economische, sociale en milieu impact, dit in balans met de 5 dimensies Peace, People, Prosperity, Planet en Partnership, uitgewerkt door de VN in 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s).

Trianval streeft ernaar naast de wettelijke bepalingen, de nodige maatregelen en acties te voorzien om het algemeen welzijn van de werknemers te garanderen. Een duurzame tewerkstelling op maat van de werknemer staat centraal.

Trianval streeft ernaar naast de wettelijke bepalingen zijn missie te verwezenlijken met het nodige respect voor milieu en natuur. Men dient altijd milieubewust te handelen teneinde een bijdrage te leveren tot de bescherming van het milieu:

Trianval bouwt een goede samenwerking uit met de verschillende stakeholders in een klimaat van overleg en transparante communicatie met aandacht voor duurzaam ondernemen. Waar zij nog meer specifieke verwachtingen hebben op het vlak duurzaam ondernemen, zullen wij de nodige inspanningen leveren om hieraan tegemoet te komen. Engagement aansluitend op de mogelijkheden en missie van de organisatie, in duurzame projecten wordt niet geschuwd.

Doorheen alle processen van onze werking wordt het respecteren van de mensenrechten bewaakt.
Iedere medewerker dient op een verantwoorde wijze te werken en de instructies zoals vastgelegd in bedrijfshandelingen op te volgen en constructief samen te werken ten aanzien van voorgaande objectieven. Eventuele problemen, ongevallen, tekortkomingen, anomalieën moeten stipt gemeld worden en leiden tot corrigerende en/of preventieve maatregelen.

Als leidraad voor deze permanente objectieven onderschrijven wij de doelstellingen van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

De middelen die nodig zijn om bovenstaande doelstellingen te bereiken, worden door de directie ter beschikking gesteld. Om het beleid te laten slagen, wordt van alle medewerkers een actieve inbreng en bijdrage verwacht. Deze beleidsverklaring zal daarom aan alle medewerkers worden meegedeeld en kenbaar gemaakt.

Op 19 juni 2019 ontving Trianval het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen voor de tweede maal, dit voor de inspanningen die geleverd zijn in 2018 in het kader van zijn beleid inzake duurzaam ondernemen. Trianval zal dit herhalen voor 2019. Het is de bevestiging van een bewuste lange termijnstrategie waarbij Trianval het UNITAR-certificaat (United Nations Institute for Training and Research) van CIFAL Flanders ambieert.

Bekijk certificaat

Meer informatie?