Kwaliteitsbeleid

Onze certificaten

Ons

Beleid

Trianval streeft naar een voortdurende verbetering van alle processen. Het beleid omarmt de volledige werking van ons maatwerkbedrijf.

Trianval is een maatwerkbedrijf binnen de sociale economie en heeft de opdracht te voorzien in zinvol en lonend werk voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We werken als “toeleveringsbedrijf” wat betekent dat we hoofdzakelijk werken uitvoeren in opdracht van particuliere ondernemingen en geen verkoop van eigen producten nastreven.

Trianval wil voldoen aan de kwaliteitseisen van de klant, alle geldende wetgeving en de verwachtingen van de medewerkers/stakeholders binnen een veilig kader. Het is onze ambitie om werkomstandigheden te creëren zodat letsels en andere gezondheidsproblemen voorkomen worden.  

 Het beleid en doelstellingen zijn gericht op onze missie en te ondernemen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze in balans met de 5 dimensies vrede, mensen, planeet, welvaart en partnerschap. 

Om hieraan maximaal tegemoet te komen voldoet het managementsysteem aan de geldende ISO 9001 norm, BRC Global Standard for Food Safety, ISO 45001 norm, biowetgeving, halal-voorschriften, kosher-voorschriften.

 Voor kwaliteit, voedselveiligheid en preventie op het werk zijn er verschillende teams die aan de hand van risicoanalyses en beheersplannen de aanwezige systemen analyseren, onderhouden en de nodige verbeteringen implementeren. 

 Het is de ambitie van Trianval om:

        Alle facetten van zijn werking te integreren binnen het KMS, VGMS en VVMS

        Doelstellingen te realiseren binnen het kader van de missie, visie, waarden van Trianval

        Continu alle processen van zijn werking te verbeteren (PDCA-cirkel)

        Bewustzijn en cultuur over kwaliteit, veiligheid, welzijn en voedselveiligheid bij alle processen en proceseigenaars te integreren

        Een hoge klant –en personeelstevredenheid te realiseren.

        Voorzien van consultatie -en participatieorgaan voor alle medewerkers

Het aanwezige kwaliteitssysteem is van toepassing op alle processen en voor alle activiteiten

Meer informatie?