Missie, visie & waarden

Onze

Missie

​Verschaffen van zinvol en lonend werk aan werkwillige personen met een afstand tot de arbeidsmarkt die tijdelijk of definitief niet in het reguliere economische circuit terecht kunnen, waarbij personen met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale handicap de prioritaire doelgroep vormen.

Uiteindelijk doel is de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het oog op hun verbeterde integratie in en participatie aan de maatschappij. De arbeid staat dus centraal.Trianval wil daarenboven voorzien in een doelmatige begeleiding die mogelijkheden tot professionele aanpassing en bevordering nastreeft en die, in de mate van het mogelijke, doorstroming naar het gewone bedrijf helpt te realiseren.

Onze

Visie

Willen wij onze sociale opdracht realiseren, dan zijn wij als maatwerkbedrijf verplicht beroep te doen op een economische realiteit.

Met een focus op

Onze

Waarden

Om te komen tot een geslaagde tewerkstelling en samenwerking acht Trianval het wederzijdse respect van de volgende waarden onontbeerlijk:

Meer informatie?