Nieuws

Trianval ontvangt opnieuw Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Woensdag 19 juni ontving Trianval voor de 2de maal het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Het charter werd toegekend door de VCDO evaluatiecommissie.

Dit op basis van het duurzaamheidsbeleid en de acties uitgevoerd in het jaar 2018 in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Ook in 2019 neemt Trianval deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO).

Ondernemingen die drie jaar hebben deelgenomen aan het VCDO en in de loop van die drie jaar in elk van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties een actie hebben gerealiseerd ontvangen van CIFAL Flanders een UNITAR-certificaat (United Nations Institute for Training and Research).